1 Έτος λειτουργίας του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Ευχαριστούμε θερμά όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΠΚ) που στο ένα έτος που διανύσαμε, μας εμπιστεύτηκαν, μας στήριξαν, συμπορεύτηκαν μαζί μας, εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους, συμμετείχαν στις δράσεις μας, μοιράστηκαν τις πρακτικές διδασκαλίας τους, μετέφεραν την τεχνογνωσία τους, έκαναν εποικοδομητική κριτική, μίλησαν με ειλικρίνεια, και τόσα άλλα. Παράλληλα, εκφράζουμε την ειλικρινή μας εκτίμηση στα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων ΑΕΙ που συμμετείχαν στις διαδικτυακές δράσεις που διοργανώσαμε. Τέλος, οφείλουμε ένα ευχαριστώ στα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής (ΕΥΔ Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Μονάδα Β2.2 Διαχείρισης πράξεων Γ’βάθμιας Εκπαίδευσης & Ενδυνάμωσης του Ερευνητικού Δυναμικού) καθώς και στα στελέχη του ΕΛΚΕ που στηρίζουν το έργο (MIS 5162393), τα οποία σε κάθε βήμα είναι δίπλα μας. 

Ο τομέας της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής που υπηρετεί το Κέντρο επιδιώκει να υποστηρίξει το διδακτικό έργο και να προάγει την συνολική μαθησιακή εμπειρία των φοιτητών. 

Αν και οι προκλήσεις είναι μπροστά μας, στο διάστημα αυτό επιχειρήθηκε η τόνωση της ενεργούς μάθησης των φοιτητών, μέσω πολλαπλών ενεργειών και δράσεων που μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να μελετήσει από την ιστοσελίδα www.tls.tuc.gr. Ειδικότερα,


  1. Οι βασικές δράσεις και ενέργειες είναι:

  2. Η Βάση Δεδομένων στην Ιστοσελίδα περιλαμβάνει: 

  3. Η συμμετοχή μας στο έργο «Οριζόντια Δράση Κέντρων Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης» (MIS 5164469), με φορέα υλοποίησης το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και επιστημονική υπεύθυνη την Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου, συνέβαλε στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας «Together we are smarter and stronger». Στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης των σχέσεων και των συνεργειών μεταξύ των μελών του Δικτύου των Κέντρων, ο Πρύτανης του ΠΚ Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης συνυπέγραψε «Πολυμερές Πρωτόκολλο Συνεργασίας».

Το Κέντρο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), εποπτεύεται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, επικουρείται από οκτώ μέλη της Ακαδημαϊκής Επιτροπής και στελεχώνεται από τρία άτομα. Θα μας βρείτε στην Πολυτεχνειούπολη στα Χανιά στο γραφείο Ε5.013 (απέναντι από τον ιστό της σημαίας). Τηλέφωνο επικοινωνίας 28210.37283. 

Η πρόκληση είναι ορατή. Συνεχίζουμε @TUC  

Σας ευχαριστούμε     

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας & Μάθησης του ΠΚ  
The Teaching & Learning Support Center - TLS Center @TUC

Web Page: www.tls.tuc.gr