Η χρήση των ΤΠΕ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση του λογισμικού H5P

Τη Δευτέρα 19 και την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 υλοποιήθηκε από το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕΔΙΜΑ) του Πολυτεχνείου Κρήτης επιμορφωτικό πρόγραμμα με γενικότερο τίτλο: «Η χρήση των ΤΠΕ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση του λογισμικού H5P».

Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλάμβανε θεωρητικό και πρακτικό μέρος.


Θεωρητικό μέρος

Εισηγητής: Δρ. Νικόλαος Μουράτογλου (Βιογραφικό)
Ημερομηνία: Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023
Αρχείο Παρουσίασης:  PDF_παρουσίασης.pdf 

«Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Εργαλεία για την Προώθηση της Ψηφιακής Εκπαίδευσης» | ΚΕΔΙΜ | 19.06.2023, Technical University of Crete
«Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Εργαλεία για την Προώθηση της Ψηφιακής Εκπαίδευσης» | ΚΕΔΙΜ | 19.06.2023

Περιγραφή Θεωρητικού Μέρους

Το θεωρητικό μέρος (Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023, διάρκειας 2 ωρών) αφορούσε τη διαδικτυακή εισήγηση με τίτλο «Ευρωπαϊκές πολιτικές και εργαλεία για την προώθηση της ψηφιακής εκπαίδευσης: η περίπτωση της διαδικτυακής κοινότητας eTwinning» και ομιλητή τον Δρ. Νικόλαο Μουράτογλου, παιδαγωγικό συντονιστή παρακολούθησης στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχολικής Εκπαίδευσης και την κεντρική υπηρεσία υποστήριξης του eTwinning στο European Schoolnet στις Βρυξέλλες.

Αρχικά, παρουσιάστηκε το «Διαδραστικό Υλικό» του Κέντρου στο e-Class για φοιτητές και διδάσκοντες

Εν συνεχεία, ο κος Μουράτογλου παρουσίασε διεξοδικά τις επιμέρους δράσεις ανά Άξονα Προτεραιότητας του ευρύτερου «Σχεδίου Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 1η προτεραιότητα αφορούσε την προώθηση της ανάπτυξης ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού οικοσυστήματος υψηλής απόδοσης και η 2η την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ακολούθως, έκανε ιδιαίτερη μνεία στις παιδαγωγικές προεκτάσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσα από συνεργατικά ερευνητικά εργαλεία, προγράμματα Erasmus+, κοινά προγράμματα σπουδών και έργα διαπολιτισμικού σχεδιασμού, μικτή μάθηση και πολυμεσικούς πόρους, προγράμματα προώθησης γραμματισμών και εικονικά εργαστήρια, προγράμματα mentoring και αφηγήσεις ιστοριών αποφοίτων, εθελοντισμό και science communication.

Τέλος, ανέφερε πληθώρα ψηφιακών εργαλείων ανάλογα με τον σκοπό που εξυπηρετούν. Πιο συγκεκριμένα:

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ομιλίας τέθηκαν ερωτήματα από τους συμμετέχοντες, ενώ η διαδραστικότητα με το ακροατήριο ενισχύθηκε με το εργαλείο απόκρισης Slido.

Βιωματικό Workshop

Εισηγητές: Ματούλα Ζαχαριουδάκη (Βιογραφικό), Απόστολος Λαζίδης (Βιογραφικό)
Ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2023

Το Βιωματικό Workshop (Τρίτη 20 Ιουνίου 2023, 13:00 – 15:00) με τίτλο «Παρουσίαση Μαθήματος (Course Presentation) στο e-Class» διεξήχθη δια ζώσης στο Μηχανογραφικό Κέντρο του Πολυτεχνείου Κρήτης. Εισηγητές του ήταν οι: Ματούλα Ζαχαριουδάκη, Φιλόλογος MSc in e-Learning, και Απόστολος Λαζίδης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, συνεργάτες του ΚΕΔΙΜΑ του ΠΚ.

Η νέα έκδοση της πλατφόρμας e-Class ενσωματώνει το υποσύστημα “Διαδραστικό περιεχόμενο”, ένα εργαλείο για τη δημιουργία διαδραστικών μαθησιακών αντικειμένων που αποτελείται από 40 τύπους εκπαιδευτικών πόρων και βασίζεται στην πλατφόρμα ανοικτού κώδικα H5P. Πιο συγκεκριμένα, το βιωματικό - πρακτικό μέρος έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της «Παρουσίασης Μαθήματος (Course Presentation)» στο e-Class.

Οι συμμετέχοντες δημιούργησαν μία σειρά από διαφάνειες και ενσωμάτωσαν σε αυτές διαδραστικό περιεχόμενο, όπως ασκήσεις με αυτόματη ανατροφοδότηση (πολλαπλής επιλογής, σωστού λάθους κ.ά.), εικόνες, υπερσυνδέσμους, διαδραστικά βίντεο κ.λπ. Οι Παρουσιάσεις Μαθημάτων (Course Presentation) είναι απλές στη δημιουργία, τη δημοσίευση και την επεξεργασία.