Καλές Πρακτικές Διδασκαλίας στο Π.Κ.

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πολυτεχνείου Κρήτης στο σύντομο διάστημα της λειτουργίας του επεδίωξε αφενός να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού σε ζητήματα που άπτονται της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης & παιδαγωγικής, της εκπαίδευσης των μηχανικών και της αξιοποίησης της τεχνολογίας στη διδασκαλία και αφετέρου να πληροφορηθεί για τις πρακτικές - τεχνικές - μεθόδους που εφαρμόζονται και εκτείνονται πέρα από την κλασική διάλεξη.

Στο σημείο αυτό φιλοξενούμε "καλές πρακτικές διδασκαλίας" των μελών του Πολυτεχνείου Κρήτης που είτε εμπνεύστηκαν από την μελέτη/συμμετοχή στο έργο του ΚΕΔΙΜΑ, είτε εφάρμοζαν/εφαρμόζουν μια καινοτόμα προσέγγιση στη διδασκαλία, είτε η διδακτική των μαθημάτων τους προϋποθέτει την εφαρμογή μιας συγκεκριμένης μεθόδου, είτε η εκπαιδευτική τους προσέγγιση συνάδει με την διεθνή βιβλιογραφία στα ζητήματα της διδασκαλίας, της αξιολόγησης και των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Οι "καλές πρακτικές διδασκαλίας" είναι σύντομες, κυρίως μικρές συνεντεύξεις με φωτογραφίες - κείμενα - παραδείγματα - διαφάνειες κ.ά., που επιχειρούν να μας ενημερώσουν και να μας εμπνεύσουν.


Γραμμική Άλγεβρα σε H5P

Τάσος Σηφαλάκης

Ο Τάσος Σηφαλάκης είναι Μαθηματικός, Διδάκτωρ στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και δημιούργησε διαδραστικές διαφάνειες για το Εργαστήριο της Γραμμικής Άλγεβρας με το εργαλείο του H5P.

Περισσότερα about this is some title
Μέθοδος Project-Based Learning (PBL)

Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης

Ο Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης είναι Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Αντιπρύτανης Έρευνας & Καινοτομίας στο Πολυτεχνείο Κρήτης, ο οποίος εφαρμόζει την μέθοδο Project-Based Learning (PBL) στην διδασκαλία.

Περισσότερα about this is some title
Εφαρμογή Ρουμπρίκας

Ευαγγελία Κρασαδάκη

Η Ευαγγελία Κρασαδάκη είναι Συντονίστρια του ΚΕΔΙΜΑ, Διδάκτωρ στην Επιστήμη Αποφάσεων με ερευνητική εμπειρία στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, η οποία ανέπτυξε μια Ρουμπρίκα αξιολόγησης μιας αναφοράς ομαδικής εργασίας μαθήματος.

Περισσότερα about this is some title