Οριζόντια Δράση

Τα Κέντρα Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης, ως μία καινοτομία στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη υποστήριξη του διδακτικού έργου του ακαδημαϊκού προσωπικού, καθώς και στην προαγωγή της συνολικής εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών. Εστιάζουν στη διδασκαλία και τη μάθηση, ως μία διεργασία αλληλεπίδρασης μεταξύ φοιτητών, διδασκόντων και του περιεχομένου της γνώσης.

Η Οριζόντια Δράση, που συντονίζει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, έχει ως αντικείμενο τη σύσταση και λειτουργία δικτύου των Κέντρων Υποστήριξης της διδασκαλίας των ΑΕΙ για τον συντονισμό και τον προσδιορισμό κοινών στόχων, κανόνων, και κοινών μεθοδολογιών, την ανταλλαγή πληροφοριών, τη διενέργεια ερευνών και μελετών, τη σύναψη συνεργασιών με φορείς εντός και εκτός χώρας, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ των Κέντρων Υποστήριξης της διδασκαλίας των ΑΕΙ και άλλων φορέων εντός και εκτός χώρας, τη διοργάνωση συνεδρίων και επιστημονικών δράσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Οριζόντιας Δράσης των ΚΕΔΙΜΑ.

Παρατίθεται κατάλογος των ΑΕΙ της Ελλάδας και των ιστοσελίδων των Κέντρων Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης.

Οριζόντια Δράση ΚΕΔΙΜ

Οριζόντια Δράση ΚΕΔΙΜ

Ιστοσελίδα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ιστοσελίδα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ιστοσελίδα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ιστοσελίδα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ιστοσελίδα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ιστοσελίδα
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ιστοσελίδα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ιστοσελίδα
Κέντρο Υποστήριξης Διαδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ιστοσελίδα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ιστοσελίδα
ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ιστοσελίδα
ΚΕΔΙΜΑ Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ιστοσελίδα
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ιστοσελίδα

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

Ιστοσελίδα

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Ιστοσελίδα

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Ιστοσελίδα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σε εναμονή

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Σε αναμονή

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σε αναμονή

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σε αναμονή

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σε αναμονή

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σε αναμονή

Εθνικό Μετσόβιο Πελοποννήσου

Σε αναμονή

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Σε αναμονή

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Σε αναμονή