Οριζόντια Δράση

Τα Κέντρα Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης, ως μία καινοτομία στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη υποστήριξη του διδακτικού έργου του ακαδημαϊκού προσωπικού, καθώς και στην προαγωγή της συνολικής εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών. Εστιάζουν στη διδασκαλία και τη μάθηση, ως μία διεργασία αλληλεπίδρασης μεταξύ φοιτητών, διδασκόντων και του περιεχομένου της γνώσης.

Η Οριζόντια Δράση, που συντονίζει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, έχει ως αντικείμενο τη σύσταση και λειτουργία δικτύου των Κέντρων Υποστήριξης της διδασκαλίας των ΑΕΙ για τον συντονισμό και τον προσδιορισμό κοινών στόχων, κανόνων, και κοινών μεθοδολογιών, την ανταλλαγή πληροφοριών, τη διενέργεια ερευνών και μελετών, τη σύναψη συνεργασιών με φορείς εντός και εκτός χώρας, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ των Κέντρων Υποστήριξης της διδασκαλίας των ΑΕΙ και άλλων φορέων εντός και εκτός χώρας, τη διοργάνωση συνεδρίων και επιστημονικών δράσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Οριζόντιας Δράσης των ΚΕ.ΔΙ.Μ.

Παρατίθεται κατάλογος των ΑΕΙ της Ελλάδας και των ιστοσελίδων των Κέντρων Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης.

Οριζόντια Δράση ΚΕΔΙΜ

Ιστοσελίδα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ιστοσελίδα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ιστοσελίδα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ιστοσελίδα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ιστοσελίδα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ιστοσελίδα

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ιστοσελίδα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ιστοσελίδα
Κέντρο Υποστήριξης Διαδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ιστοσελίδα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ιστοσελίδα
ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ιστοσελίδα
ΚΕΔΙΜΑ Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ιστοσελίδα

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

Σε αναμονή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σε εναμονή

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Σε αναμονή

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σε αναμονή

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Σε αναμονή

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σε αναμονή

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Σε αναμονή

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σε αναμονή

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σε αναμονή

Εθνικό Μετσόβιο Πελοποννήσου

Σε αναμονή

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Σε αναμονή

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Σε αναμονή