Διαδραστικοί Οδηγοί Σύνταξης Ακαδημαϊκής Εργασίας

«Ο γραπτός ακαδημαϊκός λόγος Μέρος 1ο: Δομή ακαδημαϊκού κειμένου. Σύνταξη παραπομπών & βιβλιογραφικών αναφορών»

Παρουσιάζονται τα στάδια σύνταξης ενός κειμένου (Διπλωματική Εργασία, εργασίες μαθημάτων) από την κατανόηση του τίτλου, την αναζήτηση πηγών και τη μορφοποίηση μέχρι τη σύνταξη Περίληψης.

Δίνονται οδηγίες για τη δομή και την σύνταξη παραπομπών και βιβλιογραφικών αναφορών.

«Ο γραπτός ακαδημαϊκός λόγος Μέρος 2ο: Κανόνες και χρήσιμες οδηγίες»

Εδώ θα βρείτε χρηστικούς κανόνες (πληκτρολόγησης κ.λπ.) και συμβουλές για τη γλωσσική επιμέλεια κάθε ακαδημαϊκής εργασίας

H πρόσβαση στους οδηγούς είναι ελεύθερη για όλους τους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης μέσα από το ανοικτού τύπου μάθημα: στο e-Class «Διαδραστικό Υλικό Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης ΠΚ», με κωδικό GRADIM101.

Εγγραφή στο Μάθημα

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε το Υλικό παρακάτω υπάρχουν Οδηγίες.

!!! Αν δεν ανήκετε στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα του Πολυτεχνείου Κρήτης χρειάζεται να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση tls<στο>tuc.gr !!!

Οι διαδραστικοί Οδηγοί δημιουργήθηκαν στο υποσύστημα “Διαδραστικό περιεχόμενο” του e-Class από το ΚΕΔΙΜΑ του Πολυτεχνείου Κρήτης και βασίζονται στην πλατφόρμα ανοικτού κώδικα H5P. Οι Οδηγοί είναι εμπλουτισμένοι με ασκήσεις, διαδραστικά βίντεο κ.ά.


Οδηγίες Πρόσβασης στο Μάθημα

 Αφού συνδεθείτε στο e-Class με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: