Επιστημονικά Υπεύθυνη

Ευαγγελία Κρασαδάκη

Η επιστημονικά υπεύθυνη του έργου και συντονίστρια του ΚΕΔΙΜΑ του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι η Ευαγγελία Κρασαδάκη. Η Κρασαδάκη Ευαγγελία είναι μέλος ΕΔΙΠ της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (ΜΠΔ) του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΠΚ). Διαθέτει Πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Δίπλωμα από τη Σχολή ΜΠΔ του ΠΚ. Το μεταπτυχιακό της αφορά στην ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για την πιστοποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Στο διδακτορικό της "Μεθοδολογία εκτίμησης μη τυπικών και μη πιστοποιημένων γνώσεων που αποκτώνται από προγράμματα μαθημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" ανέπτυξε το πλαίσιο σχεδιασμού μαθημάτων στη βάση απόκτησης ενός πλέγματος ικανοτήτων/δεξιοτήτων και πραγματοποίησε για τρία έτη πιλοτική εφαρμογή σε υποχρεωτικό μάθημα της Σχολής ΜΠΔ, συνεξετάζοντας όλες τις συνιστώσες, δηλαδή τη διδασκαλία και μάθηση, την αξιολόγηση/ανατροφοδότηση και τους μαθησιακούς στόχους/αποτελέσματα. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνεται η πανεπιστημιακή εκπαίδευση, η εκπαίδευση των μηχανικών, οι δεξιότητες στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και οι γενικές δεξιότητες των μηχανικών. Για τα θέματα αυτά διαθέτει εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και συνέδρια, ενεργεί ως κριτής σε αντίστοιχα περιοδικά, συνεπιβλέπει διπλωματικές εργασίες, έχει πραγματοποιήσει συναφείς ομιλίες στο ΠΚ και έχει διδάξει σε επιμορφωτικά σεμινάρια προπτυχιακών/μεταπτυχιακών φοιτητών, ανέργων και εργαζομένων. Διδάσκει στο ΠΚ μεταπτυχιακά/προπτυχιακά μαθήματα και επικουρεί εργαστήρια, δίδαξε στο ΠΑΔΑ και στο ΕΑΠ στην ΕΚΕ51, Εκπαίδευση Ενηλίκων, το 2020-22. Το 2017 έλαβε βραβείο Διδασκαλίας ως ΕΔΙΠ από το ΠΚ. Με απόφαση της υπ’ αριθμ. 582/27.01.2022 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης ορίσθηκε υπεύθυνη του Έργου.

Παιδαγωγική και Διοικητική Υποστήριξη

Μαλαματένια Ζαχαριουδάκη

Η Μαλαματένια Ζαχαριουδάκη είναι απόφοιτη του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Επιστήμες της Αγωγής - εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τη χρήση των ΤΠΕ (e-learning)» του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης. Διαθέτει πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, με έμφαση στη Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού σύμφωνα με τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Τα σχολικά έτη 2004-2009 εργάστηκε ως φιλόλογος σε Ενιαία Λύκεια του νομού Χανίων. Από το 2006-2014 υπήρξε συνεργάτιδα εκπαιδευτικός στο πρόγραμμα Διάπολις - "Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών" του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ από το 2019 είναι συνεργάτιδα εκπαιδευτικός του προγράμματος "Ένταξη και Εκπαίδευση Παιδιών Ρομά" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα έχει αναλάβει την παιδαγωγική και διοικητική υποστήριξη του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Τεχνική Υποστήριξη

Απόστολος Λαζίδης

Ο Απόστολος Λαζίδης είναι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σήμερα είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΠΜΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο «Ερευνητικό ΠΜΣ στα Αντικείμενα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών». Ως προπτυχιακός φοιτητής πραγματοποίησε δύο δημοσιεύσεις, μία σε επιστημονικό περιοδικό και μία σε συλλογικό τόμο, οι οποίες βασίζονται στη διπλωματική του εργασία που έχει τίτλο «Publication and Subscription Services in Web Applications: A Comparative Study». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τον σχεδιασμό Πληροφοριακών Συστημάτων και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things). Σήμερα εργάζεται ως μηχανικός στο Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Προσωπική Ιστοσελίδαhttps://www.aplaz.gr/