Προτάσεις για τη συγγραφή δηλώσεων χρήσης εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στο μάθημα

Έγγραφο της Συντονίστριας και Επιστημονικής υπεύθυνης του έργου «Οριζόντια Δράση Γραφείων Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης των ΑΕΙ» (MIS 5164469), Καθηγήτριας κ. Ζωής Γαβριηλίδου, με Προτάσεις για τη συγγραφή δηλώσεων χρήσης εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ).