Πρόσκληση σε Σύντομο Σεμινάριο: Η μετάβαση στη Φοιτητοκεντρική Διδασκαλία & Μάθηση

Η μετάβαση στη Φοιτητοκεντρική Διδασκαλία & Μάθηση


Δευτέρα 16 - Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023
17:00 - 19:30
Πέμπτη 19 - Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει για 2η φορά σύντομο σεμινάριο με τίτλο "Η μετάβαση στη Φοιτητοκεντρική Διδασκαλία & Μάθηση" συνολικής διάρκειας 25 ωρών.

Το σεμινάριο απευθύνεται στο ακαδημαϊκό προσωπικό και κυρίως στα νέα μέλη του τακτικού (π.χ. μέλη ΔΕΠ) και έκτακτου προσωπικού (συμβασιούχοι είτε για διδασκαλία μαθήματος είτε εργαστηρίων), καθώς και σε οποιοδήποτε μέλος του ΠΚ που εμπλέκεται στη διδασκαλία.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η σύντομη ενημέρωση σε βασικά ζητήματα πανεπιστημιακής παιδαγωγικής.

Στο σεμινάριο θα επιδιωχθεί η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες καθώς και η ενεργός εμπλοκή με το υλικό που έχει αναρτηθεί στο eClass του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Το σεμινάριο διεξάγεται μέσω Ζoom (10 ώρες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, 16-19 Οκτωβρίου 2023, 17:00-19:30), ενώ προβλέπεται και ένα μέρος αυτού να γίνει ασύγχρονα (15 ώρες ασύγχρονης, 19 έως 28 Οκτωβρίου 2023).

Δηλώσεις συμμετοχής στο tls@tuc.gr έως Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023, 14:00.

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης (ECTS: 1).

Για αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση.