2η διαδικτυακή συνάντηση του ΚΕΔΙΜΑ TotT Πανεπιστημίου Κρήτης ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

«Ανεστραμμένη τάξη (flipped classroom): Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές»
«Flipped Classroom: Theoretical approaches and practical implementations»


Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023
13:30 έως 15:00

Εισηγητής: Θανάσης Καραλής, Καθηγητής Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών και Επιμόρφωσης